Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
01 grudnia 2020

Alimenty na dziecko

Alimenty - adwokat Legnica

Alimenty na dziecko

 

Jestem przekonany, że większość z osób spotkała się chociaż raz w życiu ze słowem „alimenty”. Tylko czy każdy zna dokładną definicję tego słowa? Jakie uprawnienia i obowiązki się pod nim kryją?
 

Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie. Na początku spróbujmy zdefiniować pojęcie „alimentów” - według unormowania prawnego jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, w sytuacji, kiedy dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Jak już widać na wstępie nie jest to dobra wola osoby zobowiązanej do płacenia świadczeń, ale jej obowiązek wynikający wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jednakże należy pamiętać, że ów obowiązek ma swoje granice. Jakie? O tym poniżej. 
 

Do najważniejszych uprawnień i obowiązków możemy wymienić:
1.    obowiązek każdego z rodziców do utrzymania dziecka bez względu na to pod czyją opieką jest dziecko
2.    uprawnienie do otrzymywania alimentów do momentu, w którym dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. 
 

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Ponieważ pkt 2 wymaga skrótowego wyjaśnienia. Co do zasady obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony w czasie. Wypracowany został jedynie pogląd, w którym mamy dwa okresy życia dziecka, według których uprawnione jest ono do otrzymywania alimentów tj. 18 i 26 rok życia, czyli do momentu, kiedy statystycznie kończy się naukę. Jednakże jest to tylko nieformalna granica, bowiem jeżeli w dalszym ciągu dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić, a sytuacja nie wynika z zaniedbania, lekkomyślności w postępowaniu to obowiązek może trwać dłużej.
 

Powyżej napisałem, że każdy z rodziców ma obowiązek utrzymania dziecka bez względu na to, pod czyją opieką znajduje się dziecko. Należy o tym pamiętać, jednakże alimentacja to nie tylko świadczenie pieniężne (o tym wiele osób zapomina), ale ma również odpowiednik niematerialny, który przejawia się w trudzie wychowania, sprawowania opieki. Więc może się zdarzyć tak, że rodzic opiekujący się dzieckiem cały swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka wyczerpie właśnie poprzez jego wychowanie. Wówczas drugi z rodziców zobowiązany będzie do pokrywania materialnych potrzeb dziecka.
 

UWAGA! Jeżeli kontakty z małoletnim dzieckiem uregulowane są na zasadzie opieki naprzemiennej, to żaden z rodziców nie może żądać w imieniu dziecka od drugiego rodzica dodatkowych świadczeń pieniężnych, ponieważ obowiązek alimentacyjny względem dziecka jest w pełni wypełniony.
Przejdźmy teraz do kwestii wysokości alimentów. W jaki sposób można je oszacować?

 

Posiłkując się art. 135 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka. Z drugiej strony zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Ustalenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych jednego z rodziców następuje poprzez porównanie tych wartości, tj. czy i w jakim zakresie potrzeby dziecka mogą być zaspokojone przez rodzica.
Mając to na uwadze rozbijemy dwie kwestie, mianowicie, na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego.
 

Więc:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, czyli dziecka, rozumiemy dość szeroko. Składowym tych potrzeb będzie m.in.: wyżywienie, odzież, środki higieny osobistej, opłaty za mieszkanie, lekarstwa, koszty leczenia, jak również potrzeby tzw. duchowe, czyli związane z hobby, edukacją, zainteresowaniami czy wypoczynkiem.

  • możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Jest to dość obszerna tematyka, dlatego też z pomocą do określenia tego aspektu należy odnieść się do wypracowanych poglądów Sądów oraz napotykanej szeroko rozumianej kazuistyki. Możliwości zarobkowe i majątkowe ustala się nie tylko poprzez pryzmat osiąganych dochodów i zarobków, ale również określa się je poprzez oszacowanie jakie zarobki i dochody zobowiązany mógłby osiągać i powinien osiągać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu prawidłowej gospodarki, stosownie do swojego zdrowia czy wykształcenia. Przykładowo, jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów rodzic posiada wykształcenie wyższe o kierunku ,,informatyka’’, a pracuje w miejscu, w którym osiągane dochody są dużo niższe aniżeli takie, jakie mógłby dostawać, gdyby pracował w wyuczonym zawodzie, to jego możliwości zarobkowe będą badane właśnie przez pryzmat tego, co mógłby osiągać, a nie przez to, co faktycznie uzyskuje. Co więcej, rodzic jest zobowiązany podzielić się z dzieckiem każdym osiąganym dochodem.

 

Reasumując powyższe „proces o alimenty” jest postępowaniem, w którym dużą uwagę przykłada się do skrupulatnego oszacowania wysokości świadczeń pieniężnych, na które ma wpływ wiele czynników.
Należy również zapamiętać, że w Sądzie nie wystarczy powiedzieć - „wnoszę o zasądzenie alimentów w wysokości x”, ale należy udowodnić, dlaczego w takiej, a nie innej wysokości zostało skonstruowane żądanie. - Taką czynność nazywa się dowodzeniem, które poparte jest wszelkimi dowodami: osobowymi i dokumentowymi.
 

Jeżeli Masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną. Chętnie Ci pomogę.

 

telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl