PRAWO SPADKOWE

 

Pomoc z prawa spadkowego obejmuje:

 

 • doradztwo i reprezentacja z zakresu przyjęcia i odrzucenia spadku;
 • sprawy o dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku;
 • sprawy o zachowek; reprezentacja zarówno wnioskodawców jak i uczestników postępowania;
 • sporządzanie wniosków, pism, środków zaskarżenia.

PRAWO CYWILNE

 

Z uwagi na specyfikę i obszerność tego działu, pomoc udzielana jest w zależności od indywidualnej potrzeby Klientów. Kancelaria prowadzi doradztwo i obsługę z zakresu prawa gospodarczego, pomagając w doborze najlepszej formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, zajmując się przygotowywaniem projektów umów w obrocie gospodarczym, negocjując ich treści oraz opiniując gotowe umowy.

 

Ponadto usługi z tego działu obejmują prowadzenie i reprezentację Klienta m.in. w zakresie spraw o:

 

 • zapłatę,
 • odszkodowanie,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • służebność,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • naruszenie prawa własności.

PRAWO KARNE

 

W ramach tej praktyki oferowana jest pomoc na każdym etapie postępowania i przy wszelkich czynnościach prawnych, zarówno jako obrońca i pełnomocnik. Pomoc udzielana jest już podczas pierwszego przesłuchania, które może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania karnego. Do realizowanych zadań należy również reprezentowanie pokrzywdzonego począwszy od sformułowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, aż po wspieranie w pełnieniu roli oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego.

 

Wśród usług oferowanych przez Kancelarię m.in. znajduje się:

 

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym,a także przed Sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego i posiłkowego;
 • profesjonalna pomoc dla osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych; sporządzanie środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji, kasacji.

 

Pomoc udzielana jest również na etapie wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, kara łączna, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie kary pozbawienia wolności).

PRAWO RODZINNE 

 

Ze względu na wagę spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz ich wpływ na życie rodzin Klientów, w obsłudze dokładana jest duża staranność, aby postępowanie jak najszybciej doszło do rozstrzygnięcia każdej sprawy.

 

W ramach tej dziedziny pomoc obejmuje przy postępowaniach o:

 

 • rozwód (bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie);
 • podział majątku wspólnego małżonków;
 • alimenty;
 • uregulowanie kontaktów;
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa;
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka;
 • zgody sądowe na czynności prawne.

 

Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl