W sprawach pilnych, w przypadku zatrzymania oraz posiedzeń dotyczących zastosowania tymczasowego aresztowania, można również kontaktować się poza godzinami otwarcia kancelarii. 

W przypadku zatrzymania  dokonanego przez Policję, CBŚP, CBA, ABW, bądź inny organ postępowania karnego lub zastosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 

Niezwykle istotne jest szybkie działanie celem zapobiegnięcia negatywnych skutków, które mogą wniknąć do dalszego postępowania karnego. Bardzo często przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego/ tymczasowo aresztowanego przesądza o losach dalszych etapów sprawy.

 

Szybkie nawiązanie kontaktu z obrońcą właśnie we wstępnym stadium czynności procesowych zmierza przede wszystkim do wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych konsekwencji prawnych. 

Dyżur dla zatrzymanego

Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl