Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
10 listopada 2020

Narkotyki

Cytując klasyka ,,Wysoki Sądzie! Ja z narkotykami Miałem tyle wspólnego, co z samochodami drogimi, czyli nic.’’ (Kazik, Tata Dilera)

 

Chciałbym tym razem poświecić artykuł tematyce środków odurzających. Czyli:

  • co grozi za ich posiadanie?

  • czy posiadanie na własny użytek jest karalne?

 

Polskie Prawo Karne, a ściślej Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005 r. reguluje m. in. kwestię sankcji za posiadanie, uprawę bądź wprowadzenie do obrotu środków odurzających.

Jak sama kwestia odpowiedzialności karnej za wprowadzenie do obrotu, uprawy bądź do sprzedaży jest zapewne znana, to często zdarza mi się usłyszeć, że posiadanie na własny użytek albo posiadanie małej ilości jest dozwolone.

 

Czy aby na pewno? Jeżeli tak myślisz to muszę Cię wyprowadzić z błędu!

 

Jak wspomniałem powyżej, Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii, a to art. 62 nie sprawia żadnej trudności interpretacyjnej, bowiem stwierdzone zostało, że każdy, kto posiada przy sobie jakąkolwiek ilość dowolnego ze środków odurzających albo psychotropowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast posiada znaczną ilość, podlega karze od 1 roku do 10 lat. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Uwaga! Krótkotrwałe korzystanie w celach konsumpcyjnych – jest traktowane w dalszym ciągu jako posiadanie!

 

Co należy rozumieć przez pojęcie posiadania? - odpowiedz jest dość oczywista. Jest to stan rzeczy polegający na dysponowaniu – czyli rozumiane jako: ,,mieć coś’’. Prościej: mam to we własnym władaniu, w kieszeni kurtki, spodni, bluzie, swetrze, w domu, w aucie itp.

W zapisie powyższego artykułu nie znajdziemy żadnego odstępstwa od posiadania (czyli wyłączenia karalności). Jednakże posiłkując się dorobkiem wyroków sądów, wypracowany został pogląd, że posiadanie jest karalne, jeżeli osoba jest we władaniu takiej ilości narkotyku, która rozumiana jest jako większa niż znaczna – co należy rozumieć pod pojęciem „nieznaczna ilość”? Spróbuję to wyjaśnić w dalszej części artykułu.

 

Zapamiętaj! Jeżeli posiadasz przy sobie małą ilość narkotyków nie oznacza, że Policja bądź Prokurator nie zarządzi doprowadzenia Cię na komendę lub prokuraturę. Sprawa zostanie ,,uruchomiona’’, a jej finał będzie zależał od wielu czynników. Również nie jest wykluczone, że Policja nie dokona przeszukania np. twojego mieszkania. (o

 

procedurze przeszukania i zatrzymania będzie poświęcony inny artykuł).

Możemy w tym miejscu się zatrzymać i określić przykładowe aspekty, które mogą wpłynąć na dalsze losy postępowania, są to okoliczności takie jak:

 

1. motywacja sprawcy;

2. cel posiadania narkotyków;

3. wpływ na otoczenie (społeczna szkodliwość);

4. uzależnienie sprawcy/bądź jego brak;

5. miejsce ujawnienia narkotyków;

6. uprzednia karalność;

7. sposób popełnienia czynu.

 

Jak wskazałem to powyżej, są to przykładowe czynniki, które wpływają w jaki sposób należy zakwalifikować prowadzone postępowanie. Wobec czego, jeżeli całokształt zebranego materiału dowodowego pozwoli na określenie, że w tym przypadku mamy do czynienia z ,,wypadkiem małej wagi’’ sprawca będzie mógł liczyć nawet na umorzenie postępowania karnego.

 

Zapamiętaj! Jeżeli środki odurzające były w ilości nieznacznej, były przeznaczone na użytek własny sprawcy oraz orzeczenie wobec sprawcy kary za ich posiadanie byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości czynu będzie znikomy, to przy spełnieniu wszystkich przesłanek w sposób kumulatywny (łączny) organom ścigania otwiera się możliwość do tzw. umorzenia postępowania karnego.

 

Wróćmy teraz do pojęcia „nieznaczności”. W tym przypadku zasadniczym problemem jest jedynie wykładania ilościowa. Pojęcie „nieznacznej ilości” jest terminem nieostrym, dlatego też w tej materii musiało dojść do wykształtowania poglądu doktryny. Wobec czego przyjmuje się, że ilość nieznaczna to wartość odpowiadająca doraźnym potrzebom, czyli mogąca zaspokoić tylko i wyłącznie osobę, która ją posiada. Będzie ona się różniła w zależności, chociażby od poziomu uzależnienia sprawcy. Niemniej jednak nie powinna ona przekraczać kilku gramów.

 

Ważne!! Przy ocenie brane jest również pod uwagę kryterium jakościowe danej substancji (czy jest to środek zaliczany do grupy twardych czy miękkich narkotyków).

 

Dodam jeszcze, że Sąd bądź Prokurator może uznać, że ilość posiadanych narkotyków w przeliczeniu na porcje może stanowić ziszczenie się przesłanki wprowadzenia do obrotu środków odurzających. Jakiekolwiek tłumaczenie: „jestem uzależniony/a, więc potrzebuję takiej ilości” może osiągnąć skutek odwrotny od zamierzonego.

 

Jeżeli podczas zatrzymania zostanie ujawniony np. „woreczek strunowy” z zawartością narkotyków, możesz być pewien/pewna, że nie ominie Cię postępowanie karne. Natomiast jego wynik będzie zależał od wielu czynników, które zdeterminują o twoich dalszych losach.

 

telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl