Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
21 listopada 2023

Sankcja Kredytu Darmowego

 

Z aktualnej treści art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wynika, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art 31–33, art. 33a i art 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

 

Co należy przez to rozumieć?

 

Jeżeli kredytodawca naruszy którykolwiek artykuł ustawy o kredycie konsumenckim, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w postaci pozbawienia przychodów wynikających z umowy. Powyższe uregulowania mają za zadanie chronić konsumenta względem nieuczciwych praktyk stosowanych przez kredytodawców.

 

Co daje zastosowanie sankcji kredytu darmowego?

 

W przypadku uznania o zasadności i możliwości jakie daje ustawa, kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty jedynie całości pożyczki tj. faktycznie uzyskanej kwoty bez konieczności zwrotu dodatkowych opłat. Konsument oddaje jedynie pożyczony kapitał, w terminie przewidzianym w umowie. Chyba, że umowa takiego zwrotu nie przewiduje, wówczas zastosowanie znajdą uregulowania wyrażone w ustawie.

 

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

 

W pierwszej kolejności należy ocenić wartość zobowiązania, która nie może przekroczyć 255.550 zł. (może być równowartość wyrażona w walucie obcej).

Zobowiązanie musi być zaciągnięte przez konsumenta, czyli osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

Zobowiązanie nie może być ,,kredytem hipotecznym’’ Jeżeli powyższe przesłanki są spełnione (każdy może wykonać to we własnym zakresie). Kolejno należy przystąpić do analizy prawnej umowy, pod kątem przepisów sprzecznych z ustawą. I w tym zakresie najlepszym rozwiązaniem jest oddanie umowy Kancelarii Adwokackiej, która specjalizuje się w takich sprawach

 

Czy mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli dalej spłacam kredyt?

 

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, jak najbardziej ustawa nie przewiduje rozróżnień pomiędzy zobowiązaniami, które zostały już spłacone a tymi, które w dalszym ciągu są spłacane. 

 

Czy mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli nastąpiła już spłata?

 

Owszem. Taka możliwość istnieje pod warunkiem, że od daty spłaty nie upłynął rok. W takiej sytuacji, kredytodawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej nadpłatę kapitału.

 

Zatem,  jeśli zastawiasz się czy istnieje możliwość skorzystania z sankcji kredytu karmowego, Kancelaria Adwokacka Arkadiusza Chyla prowadzi sprawy z tego zakresu, i na pewno pomoże ocenić zgodność zobowiązania z ustawą. W tym celu należy przygotować umowę, która zostanie poddana dokładnej analizie prawnej.

 

telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl