Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
23 września 2022

Sprawa o alimenty - dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata? 

rozwód adwokat Legnica

Od czego zależy wysokość alimentów?

 

Na wysokość świadczenia alimentacyjnego wpływa bardzo dużo czynników. Począwszy od możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica po potrzeby dziecka z uwzględnieniem jego wieku. Stąd też nie istnieją ,,widełki’’ którymi można się posiłkować. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, i wymaga indywidualnego podejścia. Wielokrotnie spotkałem się w swojej praktyce, że składane pozwy do sądu konstruowane były za pomocą wiedzy zasięgniętej z internetu, co skutkowało brakiem osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia z uszczerbkiem dla dziecka.

 

Dlatego też, w zakresie roszczenia alimentacyjnego niezbędna może okazać się pomoc profesjonalisty, który pomaga ustalić realną kwotę alimentów, w pełni uwzględniając wszystkie niezbędne elementy składowe. Adwokat Arkadiusz Chyl zajmuje się skrupulatną i wnikliwą analizą przedstawionego stanu faktycznego sprawy z uwzględnieniem – że każda sprawa jest inna co pozwala na dobranie indywidualnego najlepszego rozwiązania, kierując się przy tym dobrem klienta.

 

Podwyższenie alimentów:

 

Żądanie zwiększenia alimentów, jest możliwe przy spełnieniu przesłanek określonych w ustawie. Najczęściej spotykaną zmianą podawaną w powództwie: jest wiek dziecka lub zmiana sytuacji majątkowej zobowiązanego rodzica. Bezspornym jest, że proporcjonalnie do upływu czasu zwiększają się potrzeby małoletniego, które związane są z edukacją bądź zainteresowaniami. Jednakże sam upływ czasu – na co wielokrotnie zwracały Sądy w swoich orzeczeniach, nie jest wystarczający do uznania o zasadności powództwa, choć jest to element istotny. Dlatego też pamiętać należy, że zarówno w przypadku pierwotnego ustalenia obowiązku alimentacyjnego jak i również przy podwyższeniu zasądzonych kwot niezbędna może okazać się pomoc adwokata, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych.

 

Obniżenie alimentów/ wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego:

 

Obniżenie alimentów, również jest możliwe i należy o tym pamiętać. Ponieważ zdarzają się sytuacje losowe, w wyniku których zobowiązany rodzic nie jest w stanie pokrywać alimentów na dziecko. Do przykładów stanowiących możliwość wystąpienia z powództwem jest: utrata pracy lub choroba. Natomiast wygaśnięcie  obowiązku alimentacyjnego powstanie w sytuacji, której dziecko osiąga możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, do których zaliczamy np.: zakończenie edukacji, podjęcie pracy.

 

Alimenty na małżonka?

 

Obowiązek alimentacyjny może również wynikać z małżeństwa. W tym przypadku kluczowym jest, przyczyna ustania małżeństwa ustalona w trakcie postępowania. Ponieważ od tego zależy jakie przesłanki należy spełnić, aby móc dochodzić roszczenia przed sądem. W literaturze wskazuje się, że jeżeli doszło do rozwiązania małżeństwa z winy obopólnej bądź bez jej badania – musi nastąpić tzw. niedostatek, z który powstaje w chwili braku możliwości zaspokojenia własnymi siłami i staraniami podstawowych potrzeb.

 

Natomiast drugi przypadek odnosi się do sytuacji, podczas której małżeństwo zostało rozwiązane z wyłącznej winy, wówczas małżonek niewinny może starać się o alimenty w chwili istotnego pogorszenia sytuacji materialnej. Przez co rozumie się, powstanie dysproporcji w poziomie życia. W tym przypadku postępowanie dowodowe ogranicza się jedynie do wykazania pogorszenia sytuacji, nie musi wystąpić niedostatek, o którym była mowa powyżej.

 

Opłaty od pozwu:

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, pozew o alimenty jak i również o podwyższenie alimentów jest zwolniony z kosztów. Inaczej jest z pozwem o obniżenie alimentów bądź wygaśnięciem obowiązku, ponieważ opłata ustalana jest od wartości przedmiotu sporu, który wylicza się według uregulowań zawartych w kodeksie postępowania cywilnego.

 

Jak adwokat może pomóc w sprawie alimenty:

 

  • profesjonalna pomoc w zakresie oceny przedstawionych faktów
  • sporządzenie pozwu przy zachowaniu wszystkich aspektów formalnych, zarówno o alimenty, obniżenie alimentów, bądź o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • negocjacje w sprawie o ustalenie wysokości alimentów pomiędzy stronami
  • reprezentowanie w sprawie o alimenty,
  • konstrukcja zabezpieczenia należnych alimentów na czas trwania postępowania
  • doradztwo w zakresie najlepszego i najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta

 

 

telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl