Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
09 stycznia 2021

Ustawa Antyprzemocowa

zachowek adwokat Legnica

Szanowni!

 

Dzisiaj skupię się na zbiorze znowelizowanych przepisów ustaw, które potocznie w mediach nazywane są ustawą antyprzemocową. Zapewne wiele osób słyszało w radiu, telewizji, że ,,coś’’ takiego zostało wprowadzone. Dlatego też dla tych, którzy nie zgłębiali się w temat, dzisiaj w kilku słowach opiszę, jakie regulacje zostały uchwalone.

 

Od początku.

 

Kluczowym założeniem znowelizowanych przepisów jest chęć szybszego reagowania i udzielania wsparcia osobom, które stały się ofiarami przemocy domowej. Aktualnie policja albo żandarmeria wojskowa po uzyskaniu informacji o przemocy domowej ma obowiązek niezwłocznie zareagować na zawiadomienie.

 

Konsekwencją dla sprawcy w chwili potwierdzenia okoliczności przedstawionych w zgłoszeniu policja lub żandarmeria wojskowa ma prawo wydać (nazwijmy je) czasowe postanowienie zabezpieczające, które polega na zobowiązaniu oprawcy do opuszczenia zajmowanego mieszkania lub zakazie zbliżania się do ofiar przemocy na czas trwania postępowania. UWAGA! -  bez znaczenia pozostaje to, że nieruchomość stanowi własność bądź współwłasność sprawcy.

 

Należy pamiętać, że do kręgu osób uprawnionych do złożenia zawiadomienia zalicza się:

 

1. kuratora sądowego

lub

2. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

 

Krąg osób uprawnionych ma za zadanie przeciwdziałać sytuacjom, w których ofiara przemocy jest na tyle zastraszona, że nie jest w stanie sama wykonać pierwszego kroku – co często się zdarza.

 

Należy zapamiętać, że obecnie policja i żandarmeria wojskowa ma prawo zatrzymać osobę stosującą przemoc w rodzinie, stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

W celu stwierdzenia powyższej zasadności ocena dokonywana jest przez ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia, odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka, biorąc pod uwagę w szczególności: akty przemocy fizycznej, wiek osoby dotkniętej przemocą, stosowanie przemocy wobec kobiet w ciąży, niepełnosprawność. Również rozpatrywane jest czy osoba podejrzewana znajduje się pod wpływem środków odurzających, czy ma dostęp do niebezpiecznych narzędzi lub broni, czy były wcześniejsze informacje dotyczące stosowania przemocy lub prowadzonych postępowań wobec tej osoby, stosowanych gróźb, obaw o utratę życia lub zdrowia osób poszkodowanych, informacje o próbach targnięcia się na własne życie.

 

To tylko przykładowe okoliczności, co świadczy użycie zwrotu ,,w szczególności’’, a więc tylko od osoby podejmującej interwencję będzie zależało, co rozumie poprzez stwierdzenie ,,ryzyka bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia’’ - jest to bardzo szerokie pojęcie i może być interpretowane na wiele różnych sposobów.

Istotne jest także to, że wydanie, wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, są wykonalne z chwilą ich wydania!

 

Co to oznacza w praktyce?

 

Sprawca ma obowiązek opuścić mieszkanie wraz z funkcjonariuszami. Należy zwrócić uwagę, że policja albo żandarmeria wojskowa ma obowiązek sprawdzać cyklicznie, czy sprawca stosuje się do nałożonych zakazów i nakazów.

 

Co grozi za ich nieprzestrzeganie?

 

Według znowelizowanego kodeksu wykroczeń osoba łamiąca nałożony na niego nakaz albo zakaz musi liczyć się z konsekwencjami, począwszy od sankcji grzywny, ograniczenia wolności, po karę aresztu.

 

Należy zapamiętać, że postanowienie wydane przez funkcjonariuszy jest postanowieniem tymczasowym. Jest ono ustanowione na określony czas. Dlatego też dla dalszej ochrony, osoba pokrzywdzona musi wystąpić do Sądu celem uzyskania orzeczenia o  przedłużeniu stosowania nakazów bądź zakazów.

 

Założeniem nowych rozwiązań jest wyciągnięcie ręki do ofiar przemocy domowej, ponieważ to nie pokrzywdzony ma martwić się o swoje bezpieczeństwo, uciekać z domu, poszukiwać niezagrożonego schronienia. Sprawca ma ponieść wszelkie konsekwencje swojego działania. Pamiętajmy, że w sytuacjach gdzie występuje przemoc domowa, szczególnie na nią narażone są małoletnie dzieci, które bez wątpienia cierpią najbardziej. I w tym aspekcie ochrony najmłodszych nowelizacja nie pozostaje obojętna. Przepisy również są uchwalone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom, które nie są w stanie samodzielnie obronić się przed oprawcą. Faktem jest, że przemoc w rodzinie stanowi jeden z większych, jak nie największych problemów.

 

Po analizie przepisów i zapoznaniu się z licznymi opiniami niektóre środowiska zwracają uwagę, że takie szybkie działanie organów może doprowadzić do pewnych nadużyć i fałszywych oskarżeń. Jednakże należy zauważyć, że osoba, która zostanie w trybie nowych przepisów „eksmitowana” z mieszkania w dalszym ciągu ma możliwość obrony. Niemniej jednak, podkreślenia wymaga, że w każdym przypadku, uchwalenia jakichkolwiek przepisów znajdą się zwolennicy i przeciwnicy zmian.

 

telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl