Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
08 kwietnia 2022

Wyrok nakazowy

zachowek adwokat Legnica

Otrzymałaś wyrok nakazowy, nawet nie będąc na rozprawie? Zadajesz sobie w tym miejscu pytanie, dlaczego zostało naruszone prawo do obrony?

 

Zgodnie z art. 500 kodeksu postępowania karnego w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. 

 

Co również jest ważne, z §  3. dowiadujemy się, że sąd może wydać rozstrzygnięcie w sprawie, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. 

Zatem, po spełnieniu wskazanych powyżej przesłanek – sąd na posiedzeniu niejawnym tj. bez udziału stron, wydaje wyrok nakazowy, który doręczany jest z urzędu oskarżonemu/obwinionemu.

 

Jakie kroki należy podjąć, aby odwołać się od zapadłego rozstrzygnięcia? 

 

Wówczas przychodzi nam z pomocą instytucja zwana – sprzeciwem. Pismo należy wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania niekorzystnego rozstrzygnięcia. Należy w tym miejscu podkreślić, że wskazany termin jest istotny. Jego przekroczenie będzie skutkowało nieprzyjęciem sprzeciwu, co w konsekwencji  doprowadzi do uprawomocnienia się zapadłego orzeczenia.

 

Jak w każdym przypadku, również przy wnoszeniu sprzeciwu należy pamiętać o kilku zasadach, m.in. formie, w jakiej powinno być sporządzone pismo, które kierujemy do sądu. 


Do podstawowych wymogów zalicza się:

• prawidłowe oznaczenie sądu;
• sygnatura akt sprawy;
• oznaczenie stron postępowania;
• żądanie w zakresie rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych;
• zakres zaskarżenia.

 

Po złożeniu pisma, sprawa trafia do rozpoznania na zasadach ogólnych, czyli takich, podczas których oskarżony/obwiniony jest wzywany do sądu celem złożenia wyjaśnień, jak i również otwiera się możliwość składania wniosków dowodowych na swoją obronę.

 

Podczas tej fazy postępowania kolejną czynnością, jaką należy wykonać to: złożyć wniosek o wgląd do akt postępowania. W postępowaniu karnym sąd z urzędu nie przekazuje dowodów (protokołów zeznań, oględzin, nagrań) oskarżonemu/obwinionemu. Natomiast brak analizy dowodów powoduje brak możliwości podjęcia racjonalnej obrony i oceny sytuacji, w jakiej znalazł się oskarżony/obwiniony. 

telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl